Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100324 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
Проекти

Проекти

  • Международна фармацевтична компания, инвестираща в България, предоставяне на данъчни консултантски услуги на страната на купувача, включително данъчен дю дилиджънс на дружествата, обект на сделка, структуриране на сделката, съдействие в процеса на сделката, съдействие при преговорите, 2007-текущо.
  • Международна компания по човешки ресурси, предоставяне на данъчни консултации на страната купувача, вкл. данъчен анализ на потенциалните фирми за придобиване, структуриране на сделката, 2009 г.
  • Строително дружество, съдействие при обжалването на ревизионен акт по административен и съдебен ред, процесуално представителство, 2008 г.
  • Международна компания за търговия на дребно, комплексен съвет по ДДС, корпоративно подоходно облагане, местни данъци и такси относно придобиване на активи, 2008 г.
  • Българско инвестиционно дружество, съвет по преструктуриране на дейността от данъчна гледна точка, включително съдействие при осъществяване на процеса, 2008 г.
  • Компания за телекомуникационни услуги, базирана в ЕС, подпомагане при прилагането на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, 2007 г.
  • Мултинационална телекомуникационна компания, предоставяне на данъчни консултантски услуги на страната на купувача, включително данъчен дю дилиджънс на дружествата, обект на потенциална сделка, 2007 г.
  • Дружество, собственост на немски инвеститори, представителство пред съд, отнасящо се до обжалва на данъчен ревизионен акт 2007 г.
  • Международна верига от магазини, данъчен дю дилиджънс на дружества, обект на сделка по придобиване, 2007 г.

Таксакта ООД е фирма, основана от специалисти със значителен опит в областта на данъчните консултации. Участвали сме като консултанти в множество сделки по придобиване на компании или дейности. Нашата работа е свързана с предоставянето на консултации в областта на данъчното облагане на български и чуждестранни клиенти във връзка с дейността им в България.