Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100324 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
Данъци

Данъци

Корпоративно подоходно облагане
 • Специализиран съвет във всички аспекти на корпоративното облагане;
 • Корпоративно структуриране – съвет за подходящите структури на бизнеса на нашите клиенти в България;
 • Преглед и предлагане на подходящи договорни отношения, които да бъдат установени между нашите клиенти и техните акционери, управители и бизнес партньори.
  Спазване на законодателството относно корпоративното подоходно облагане:
 • Съдействие на нашите клиенти при прегледа на годишните данъчни декларации;
 • Консултации за допустимите данъчни намаления и облекчения, както и за процедурите, които трябва да се следват с цел постигане на пълно съответствие с данъчното законодателство.
ДДС
  Структуриране от гледна точка на ДДС:
 • Съдействие при структурирането на потоците от услуги, стоки, капитал и хора, необходими за вашия бизнес по начин, ефективен от гледна точка на ДДС;
 • Консултации по въпроси, свързани с ДДС при специфични бизнес дейности, напр. сделки с недвижими имоти, финансови услуги.
Международно данъчно облагане
  Консултация относно:
 • Правилата и разпоредбите за трансферно ценообразуване;
 • Изискванията за данък при източника;
 • Критериите и изискванията за облагане на чуждестранни лица в България;
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
Други Данъци
  Съвет и съдействие относно:
 • Местни данъци и такси
 • Лични данъци

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ВИЕ?

 • Съдействие за очертаване на данъчните последици от дейността и развитието на даден бизнес в България;
 • Възможност за намаляване на потенциалния данъчен и финансов риск за вашия бизнес;
 • Консултации, съобразени с вашия международния данъчен статут – въпроси, свързани с данък при източника, трансгранични сделки и др.;
 • Възможности за намаляване на рисковете, свързани с ДДС;
 • Предложения за варианти за оптимизиране на вашите бизнес дейности;
 • Прилагане на ефективни бизнес и данъчни практики.