Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100324 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
Данъчен бюлетин
Харесва ли ви или не, налага се да дадете своя дан

Данъчен Бюлетин

Срокове

От 01.07.2012 г. се удължава срокът за подаване на Интрастат-декларации - до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършването на вътреобщностните доставки.

Наръчник на НАП

На 14.12.2010 г. НАП публикува на своя сайт Наръчник по ДОПК за 2010 г.  Наръчникът е изготвен с цел да подпомогне служителите на НАП в процеса на прилагане на данъчното и осигурително законодателство. 

Статистика

Всяка четвърта фирма подава годишната си декларация по Интернет. С 57% повече са декларациите за облагане с корпоративни данъци, които фирмите изпратиха по електронен път през тази година в сравнение с 2008 г. До края на срока за подаване на корпоративните декларации в Националната агенция за приходите (НАП) по интернет са постъпили 62 838 формуляри. През 2008 г. чрез интернет своите декларации изпратиха общо 40 000 фирми, а общият брой на приетите документи беше 245 000.

40% от дружествата, които са използвали електронната услуга на НАП са от София град. Столичните фирми, които са предпочели да контактуват с агенцията чрез Интернет са близо 26 000, като на следващо място са дружествата от Варна – 7 105, Пловдив – 6 511 и Бургас – 3 815.

Всички фирми, които са изпратили формуляра по Интернет, подписан с електронен подпис, ползват отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.