Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100324 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
За фирмата

За фирмата

Дългогодишна практика

Таксакта ООД е дружество за данъчни услуги, асоциирано към Транзакта ООД, водещ консултант по сливания и придобивания.

Ние сме професионалисти със значителен опит в областта на данъчното структуриране и съобразяване с данъчното законодателство, като консултираме местни и международни фирми, които извършват дейността си в България.

Цялостен данъчен съвет

Ние предоставяме цялостен съвет за различните видове данъци – корпоративен данък, ДДС, международно данъчно облагане, лични данъци.

Специализирани сме по въпросите, свързани с придобиване и разпореждане с активи, включително акции и дялове, както и сделки по сливания и придобивания и техните последици.

Съдействие при планиране на вашия бизнес

Ние се стремим да окажем пълно съдействие при данъчното планиране на вашия бизнес. Стратегиите, които изграждаме, са изцяло основани на вашите цели.

Таксакта ООД предоставя данъчен съвет относно цялостния процес на сливания и придобивания, структуриране на търговски сделки, други видове преструктуриране на дружества, защита при данъчни проверки или ревизии, обжалване на ревизионни актове и представителство пред съд.