Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100324 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
Taxacta

Екип


Ние притежаваме задълбочени познания в областта на данъчното законодателство и дългогодишен опит в сферата на данъчния анализ и данъчния одит на търговски дружества (дю дилиджънс);
 
  Лилия Андонова
   Лилия Андонова (l.andonova@taxacta.bg) е данъчен експерт с дългогодишен опит, съдружник. Притежава магистърска степен по право. Следвала е в България и Германия;

  • Преди да основе Таксакта Лилия е работила в ПрайсуотърхаусКупърс повече от 10 години като е предоставяла данъчни консултации предимно на международни компании;
  • Член е на Софийската адвокатска колегия;
  • Лилия има дългогодишен опит в приватизационни сделки, сливания и придобивания на бизнеси/компании, структуриране на чуждестранни инвестиции, данъчно право, включително изготвяне на данъчен дю дилиджънс преди придобиване.
  • Тя е бивш член на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация в периода на приключване на някои значими приватизационни (електроразпределителните дружества в България, БТК, топлофикации и др.)
  • Езици: български (роден), английски, немски.  Лилия Андонова
   Преди да се присъедини към екипа на Таксакта през септември 2010 г. като съдружник,  Таня Павлова (t.pavlova@taxacta.bg) е била старши мениджър в данъчния отдел на Прайсуотърхаускупърс и е отговаряла за практиката по косвени данъци.

  • Таня има повече от 12 години опит като данъчен консултант, била е мениджър на различни данъчни проекти и е предоставяла данъчни и митнически консултации на много международни и български клиенти.
  • Тя специализира в областта на косвените данъци - ДДС, митници, акцизи и в извършването на данъчни прегледи (дю дилиджънс), в проекти и в разработването на продукти за данъчно оптимизиране и планиране на клиенти в различни индустрии, включително ритейл, енергетика и финансови услуги, както и в оказване на съдействие при спорове с данъчната и митническата администрация.
  • Преди да започне дейност като данъчен консултант Таня е работила 2 години в Агенция Митници, където е участвала в изготвянето на закона за митниците и в проекта по хармонизиране на българското митническо законодателство с европейското.
  • Притежава магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски"; 
  • Езици: български (роден), английски, руски, сръбски.


  Галя Георгиева 
   Галя Георгиева (g.georgieva@accounta.bg) е Главен счетоводител в Акаунта ЕООД. Притежава магистърски степени по Счетоводство и контрол и Икономика на индустрията от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

  • Галя има над 20 години опит в областта на счетоводството и финансовото отчитане по НСС и МСФО на дружества от различни индустрии - строителство, търговия със скрап, ВЕИ и т.н.
  • Тя има значителен опит в работата с ERP системи и различни счетоводни програми - Бизнес Навигатор, Ажур Л, Деметра Нет и т.н.
  • Преди да се присъедини към екипа на Акаунта, Галя е работила като Старши счетоводител в АФА, една от водещите счетоводни и одиторски компании в България. Тя има над 10 години опит като Главен счетоводител в Надин Метал, водеща компания в търговията със скрап.
  • Езици: български (роден), английски.